Nyhetsbrev nr 6 Besiktning samt upplåtelsekväll

· Uncategorized · No Comments

NYHETSBREV – INFÖR INFLYTTNING, BESIKTNINGSDATUM
Hej allesammans!
Vi närmar oss upploppet för lägenheterna med inflyttning i första etappen. Fjärrvärmearbetena är färdigställda och vi kan nu börja iordningställa även utvändigt. Det blir ett fylligt nyhetsbrev med mycket information inför upplåtelse och inflyttning samt lite praktiskt beträffande det löpande när ni flyttat in.
Vi har fått datum för besiktningarna på Brf Morgonen. Slutbesiktning kommer att ske med sex lägenheter per dag och vi beräknar besiktningstiden till ca 45 minuter per lägenhet. Vissa lägenheter behöver mer tid och andra mindre vi ber er därför ha lite tålamod med att besiktningstiderna är ungefärliga. Vi bilägger ytterligare information om besiktningsförfarandet för er som vill läsa på mer om hur det går till. BESIKTNINGS INFO (nedladdningsbart dokument)

Besiktningsdatum och tider: (nedladdningsbart dokument)

Etapp 1:
Radhus Nr. Besiktning Beräknad ca tid:
1 2017-11-29 09:30
2 2017-11-29 10:15
3 2017-11-29 11:00
4 2017-11-29 11:45
5 2017-11-29 13:30
6 2017-11-29 14:15

Parhus Nr. Besiktning Beräknad ca tid:
7 2017-12-13 09:30
8 2017-12-13 10:15
19 2017-12-13 11:00
20 2017-12-13 11:45
21 2017-12-13 13:30
22 2017-12-13 14:15

Etapp 2:
Parhus Nr. Besiktning Beräknad ca tid:
9 2018-01-10 09:30
10 2018-01-10 10:15
11 2018-01-10 11:00
12 2018-01-10 11:45
23 2018-01-10 13:30
24 2018-01-10 14:15

Radhus Nr. Besiktning Beräknad ca tid:
13 2018-01-24 09:30
14 2018-01-24 10:15
15 2018-01-24 11:00
16 2018-01-24 11:45
17 2018-01-24 13:30
18 2018-01-24 14:15

*Vi förbehåller oss rätten att återkomma om eventuella ändringar i besiktningstiderna.

SAVE THE DATE – UPPLÅTELSEKVÄLL 2017-11-22
Upplåtelseavtalen kommer skrivas ca 3 veckor innan tillträde för första etappen på en gemensam kväll, separat anmälningsblankett med mer information kommer men ni kan redan nu boka upp datumet.

Tid: 2017-11-22, Kl 18-20,
Plats: Elite stadshotellet, Kungsgatan 6, 352 33 Växjö

Vi bjuder på fralla, kaffe/te och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under kvällen.

Om ni behöver använda er av en fullmakt då en av köparna ej kan närvara vid avtalsskrivning så fyller ni i fullmakten på följande sätt:

1. Namn och personnummer skall anges för den person som fullmakten skall ställas till. Detta innebär alltså personen som kan närvara vid avtalsskrivningen.

2. Under rubriken ”Objekt” skall ni själva fylla i vilket lägenhetsnummer ert radhus har samt vilken adress er bostad har (detta fyller ni i för hand).

3. Under rubriken ”underskrift” så skriver den som ger sin fullmakt under med både ort&datum samt sin underskrift och namnförtydligande.

Fullmakten behövs i 3 exemplar därav skriver ni ut tre och undertecknar samtliga på sättet som beskrivs ovan.

Har ni frågor kring fullmakten kontakta Antonio Yuksel, Svensk Fastighetsförmedling.

Fullmakt (nedladdningsbart dokument)

För er som flyttar in i första etappen är det viktigt att ni redan nu kontaktar er bank och bokar ett möte efter upplåtelsekvällen.
Upplåtelseavtalet tillsammans med de bekräftelser ni har fått på era tillval (separata fakturor skickas inte), tar ni med till banken som underlag för ert lån. 1-2 dagar innan tillträdet betalar ni återstående belopp av insatsen och ev. tillval. Detta görs med två separata transaktioner en för insats och en för tillval. Märk alltid med ert lägenhets nr.

Information till överförande bank

Bank Nordea
Mottagare Brf Morgonen
Clearing nummer 9960
Kontonummer 8241077
Plusgiro 82 41 07-7
Fullständig kontosträng 99603408241077
Meddelande till mottagare LGH X (byt ut X mot kundens lgh nr)

Beroende på vilken bank du använder meddelar Nordea att något av de två sätten, dvs. clearing nummer + kontonummer eller hela kontosträngen ska fungera vid inbetalning. Fungerar inte detta kan man alltid sätta in pengarna på Plusgirot.
Det är av stor vikt att lägenhetsnumret framgår i ”Meddelande till mottagare” vid betalningen. Missa inte det, uteblivet lägenhetsnummer kan innebära att nycklar inte kan kvitteras ut.

Betalningen genomförs i två separata transaktioner, en transaktion för resterande insats och en transaktion för eventuella tillval. Betalningsunderlaget för resterande insats är upplåtelseavtalet där den resterande insatsen framgår under rubriken ”Betalningsvillkor”.

Betalningsunderlaget för eventuella tillval är dels den signerade beställningshandlingen från Tillvalsportalen och dels tillvalskontraktet från HTH. Summan av dessa två handlingar utgör kundens totala tillvalsbelopp som betalas i en separat transaktion.

När betalning är utförd skickas kvitto till:
info@brfmorgonen.se och antonio.orebro@svenskfast.se
Detta för att kunna spåra betalningen utifall meddelandet till mottagare av någon anledning ej kommer med. Ange kundens lägenhetsnummer i mailet.

Vid frågor eller funderingar så ring Johan Martinelle, 0733-590880

Pantsättningar skickas till föreningens ekonomiska förvaltare enligt nedan adress för godkännande:
FF Fastighetsservice AB
Box 5018
600 05 Norrköping

EKONOMISK PLAN
Intygsgivarna kommer att ha genomgång och ställa frågor kring den ekonomiska planen med representant från föreningen 2017-10-24 därefter skall den intygsgivas och registreras. Vi räknar med att detta kan ta ett par veckor men kommer vara klart i tid till upplåtelsekvällen. Nedan presenteras era adresser som ni behöver för att göra flyttanmälan samt teckna de nödvändiga avtal och försäkringar som ni behöver. Ni behöver också anläggningsid enligt nedan för att teckna elavtal för hushållsel.
Ni väljer själva vilket elhandelsföretag ni vill ha och vilken avtalsform ni önskar. Det finns många elhandelsföretag att välja mellan. Om ni inte vet vilket elhandelsföretag ni ska välja, finns det ett flertal sidor där ni kan jämföra olika. Enklast är att jämföra elpriser på någon sida på nätet

 

 

Brf Lgh. Nr Adress KORRIGERING ANL ID FRÅN VEAB
1 Hovsdalsvägen 1 OK
2 Hovsdalsvägen 3 OK
3 Hovsdalsvägen 5 OK
4 Hovsdalsvägen 7 OK
5 Hovsdalsvägen 9 OK
6 Hovsdalsvägen 11 OK
7 Hovsdalsvägen 13
735999139006027325
8 Hovsdalsvägen 15 735999139006027332
9 Hovsdalsvägen 17 735999139006027349
10 Hovsdalsvägen 19 735999139006027356
11 Hovsdalsvägen 21 735999139006027363
12 Hovsdalsvägen 23 735999139006027370
13 Hovsdalsvägen 35 735999139006027431
14 Hovsdalsvägen 33 735999139006027424
15 Hovsdalsvägen 31 735999139006027417
16 Hovsdalsvägen 29 735999139006027400
17 Hovsdalsvägen 27 735999139006027394
18 Hovsdalsvägen 25 735999139006027387
19 Hovsdalsvägen 47 735999139006027493
20 Hovsdalsvägen 45 35999139006027486
21 Hovsdalsvägen 43 735999139006027479
22 Hovsdalsvägen 41 735999139006027462
23 Hovsdalsvägen 39 735999139006027455
24 Hovsdalsvägen 37 735999139006027448

 

TILLTRÄDE
På inflyttningsdagen kvitterar ni ut nycklar på plats mellan kl 08:00-10:00. Till varje radhus ingår det 5 st nycklar. Initialt kommer Anebyhusgruppen Contracting AB att behålla en av dessa nycklar för att kunna komma in och åtgärda eventuella besiktningsanmärkningar, givetvis efter erat godkännande. Ni kommer även att kvittera ut en nyckel vardera till miljöhuset.
En boendepärm kommer att stå i radhuset när ni flyttar in. Boendepärmen innehåller bl.a drift– och skötselinstruktioner för inbyggda material och maskiner. Det mesta kring hur tex värme- och ventilationssystem mm fungerar står i pärmen. Här finns även support telefonnummer till respektive leverantör. I ett av köksskåpen finns även instruktionsböcker till vitvarorna.

SOPTUNNOR & AVFALLSHANTERING
I samband med inflyttning kommer VEAB att utrusta respektive miljöhus med avfallskärl nyckel till dessa kvitteras ut tillsammans med era övriga nycklar vid tillträde. Vi kommer meddela vid tillträdet om det finns möjlighet att slänga avfall i byggets containrar vid inflyttning.

BREVLÅDOR
Kommer placeras utmed kvartersgatan på stolpe i likhet med tidigare illustrationsbilder. Adressändring utför ni själva med hjälp av adresserna ovan.

TV OCH BREDBAND
BRF Morgonen är utrustat med WEXNET stadnäts öppen fiber. Ni får själva teckna abonnemang för de tjänster ni önskar. Serviceutbudet och tjänsteleverantörer finner ni på Wexnet.net: https://www.wexnet.net/services/default.aspx?servicecategory=isp

VÄRME I HUSEN
Det kan ta någon dag efter inflyttning innan golvvärmen på nedervåningen har kommit igång ordentligt och stabiliserat sig varför det kan vara varmare på golven i vissa rum än i andra.
Ni ska inte behöva göra några inställningar på fjärrvärmeväxlarna som står inne i tvättrummet. Däremot sitter det golvvärmetermostater på nedervåningen där ni kan reglera temperaturen för de olika golvvärmeslingorna. Det sitter en i wc/dusch, en i hallen, en i vardagsrummet och en i tvättrummet. Ojämn golvvärme kan även bero på att dessa är olika inställda. På övervåningen sitter det termostater på radiatorerna där ni kan reglera värmen. Har ni valt till el- golvvärme i wc/bad så sitter det även en termostat för den inne i wc/bad.
Det kommer att genomföras en genomgång av hur fjärrvärmeväxlarna fungerar efter att ni har flyttat in, datum är ännu inte bestämt.

FÖRVALTNING
Vi har tecknat avtal för ekonomisk samt teknisk förvaltning för bostadsrätts-föreningen med FF Fastighetsservice AB. De kommer hantera föreningens bokföring, avisering, årsredovisningar mm och stötta den blivande styrelsen i sitt arbete.

FELANMÄLAN, JOUR OCH GARANTIFEL
FF Fastighetsservice kommer att hantera felanmälan och garantianmälningar samt står för ett journummer dit akuta ärenden kan rapporteras in.
Felanmälan: 0771-330 300
Felanmälan via internet: www.ff-fastighetsservice.se
Garantifel är fel och brister som inte fanns vid slutbesiktningstillfället utan har uppstått därefter kan tas upp som garantianmälning.
Det kan tex vara:
En fläktmotor eller en tvättställsblandare som fungerade vid slutbesiktningstillfället men sedan har gått sönder.
Frys eller kyl som inte fungerar.

Jouranmälan avser anmälan av akuta fel utanför ordinarie arbetstid och som inte kan vänta till nästkommande vardag.
Det kan tex vara:
Vattenläckage
Översvämning pga stopp i avloppet.
Strömavbrott som inte kan avhjälpas själv genom återställande av säkringar eller byte av huvudsäkringar i fasadmätarskåp.

Tänk även på att det finns en ansvarsfördelning mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren som framgår av gränsdragningslistan i den ekonomiska planen.

För övriga frågor. Mejla: Info@brfmorgonen.se
Så svarar vi så fort vi kan.

Hälsningar

Styrelsen
BRF Morgonen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *