Nyheter

Nyhetsbrev nr 6 Besiktning samt upplåtelsekväll

· Uncategorized · No Comments

NYHETSBREV – INFÖR INFLYTTNING, BESIKTNINGSDATUM
Hej allesammans!
Vi närmar oss upploppet för lägenheterna med inflyttning i första etappen. Fjärrvärmearbetena är färdigställda och vi kan nu börja iordningställa även utvändigt. Det blir ett fylligt nyhetsbrev med mycket information inför upplåtelse och inflyttning samt lite praktiskt beträffande det löpande när ni flyttat in.
Vi har fått datum för besiktningarna på Brf Morgonen. Slutbesiktning kommer att ske med sex lägenheter per dag och vi beräknar besiktningstiden till ca 45 minuter per lägenhet. Vissa lägenheter behöver mer tid och andra mindre vi ber er därför ha lite tålamod med att besiktningstiderna är ungefärliga. Vi bilägger ytterligare information om besiktningsförfarandet för er som vill läsa på mer om hur det går till. BESIKTNINGS INFO (nedladdningsbart dokument)

Besiktningsdatum och tider: (nedladdningsbart dokument)

Etapp 1:
Radhus Nr. Besiktning Beräknad ca tid:
1 2017-11-29 09:30
2 2017-11-29 10:15
3 2017-11-29 11:00
4 2017-11-29 11:45
5 2017-11-29 13:30
6 2017-11-29 14:15

Parhus Nr. Besiktning Beräknad ca tid:
7 2017-12-13 09:30
8 2017-12-13 10:15
19 2017-12-13 11:00
20 2017-12-13 11:45
21 2017-12-13 13:30
22 2017-12-13 14:15

Etapp 2:
Parhus Nr. Besiktning Beräknad ca tid:
9 2018-01-10 09:30
10 2018-01-10 10:15
11 2018-01-10 11:00
12 2018-01-10 11:45
23 2018-01-10 13:30
24 2018-01-10 14:15

Radhus Nr. Besiktning Beräknad ca tid:
13 2018-01-24 09:30
14 2018-01-24 10:15
15 2018-01-24 11:00
16 2018-01-24 11:45
17 2018-01-24 13:30
18 2018-01-24 14:15

*Vi förbehåller oss rätten att återkomma om eventuella ändringar i besiktningstiderna.

SAVE THE DATE – UPPLÅTELSEKVÄLL 2017-11-22
Upplåtelseavtalen kommer skrivas ca 3 veckor innan tillträde för första etappen på en gemensam kväll, separat anmälningsblankett med mer information kommer men ni kan redan nu boka upp datumet.

Tid: 2017-11-22, Kl 18-20,
Plats: Elite stadshotellet, Kungsgatan 6, 352 33 Växjö

Vi bjuder på fralla, kaffe/te och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under kvällen.

Om ni behöver använda er av en fullmakt då en av köparna ej kan närvara vid avtalsskrivning så fyller ni i fullmakten på följande sätt:

1. Namn och personnummer skall anges för den person som fullmakten skall ställas till. Detta innebär alltså personen som kan närvara vid avtalsskrivningen.

2. Under rubriken ”Objekt” skall ni själva fylla i vilket lägenhetsnummer ert radhus har samt vilken adress er bostad har (detta fyller ni i för hand).

3. Under rubriken ”underskrift” så skriver den som ger sin fullmakt under med både ort&datum samt sin underskrift och namnförtydligande.

Fullmakten behövs i 3 exemplar därav skriver ni ut tre och undertecknar samtliga på sättet som beskrivs ovan.

Har ni frågor kring fullmakten kontakta Antonio Yuksel, Svensk Fastighetsförmedling.

Fullmakt (nedladdningsbart dokument)

För er som flyttar in i första etappen är det viktigt att ni redan nu kontaktar er bank och bokar ett möte efter upplåtelsekvällen.
Upplåtelseavtalet tillsammans med de bekräftelser ni har fått på era tillval (separata fakturor skickas inte), tar ni med till banken som underlag för ert lån. 1-2 dagar innan tillträdet betalar ni återstående belopp av insatsen och ev. tillval. Detta görs med två separata transaktioner en för insats och en för tillval. Märk alltid med ert lägenhets nr.

Information till överförande bank

Bank Nordea
Mottagare Brf Morgonen
Clearing nummer 9960
Kontonummer 8241077
Plusgiro 82 41 07-7
Fullständig kontosträng 99603408241077
Meddelande till mottagare LGH X (byt ut X mot kundens lgh nr)

Beroende på vilken bank du använder meddelar Nordea att något av de två sätten, dvs. clearing nummer + kontonummer eller hela kontosträngen ska fungera vid inbetalning. Fungerar inte detta kan man alltid sätta in pengarna på Plusgirot.
Det är av stor vikt att lägenhetsnumret framgår i ”Meddelande till mottagare” vid betalningen. Missa inte det, uteblivet lägenhetsnummer kan innebära att nycklar inte kan kvitteras ut.

Betalningen genomförs i två separata transaktioner, en transaktion för resterande insats och en transaktion för eventuella tillval. Betalningsunderlaget för resterande insats är upplåtelseavtalet där den resterande insatsen framgår under rubriken ”Betalningsvillkor”.

Betalningsunderlaget för eventuella tillval är dels den signerade beställningshandlingen från Tillvalsportalen och dels tillvalskontraktet från HTH. Summan av dessa två handlingar utgör kundens totala tillvalsbelopp som betalas i en separat transaktion.

När betalning är utförd skickas kvitto till:
info@brfmorgonen.se och antonio.orebro@svenskfast.se
Detta för att kunna spåra betalningen utifall meddelandet till mottagare av någon anledning ej kommer med. Ange kundens lägenhetsnummer i mailet.

Vid frågor eller funderingar så ring Johan Martinelle, 0733-590880

Pantsättningar skickas till föreningens ekonomiska förvaltare enligt nedan adress för godkännande:
FF Fastighetsservice AB
Box 5018
600 05 Norrköping

EKONOMISK PLAN
Intygsgivarna kommer att ha genomgång och ställa frågor kring den ekonomiska planen med representant från föreningen 2017-10-24 därefter skall den intygsgivas och registreras. Vi räknar med att detta kan ta ett par veckor men kommer vara klart i tid till upplåtelsekvällen. Nedan presenteras era adresser som ni behöver för att göra flyttanmälan samt teckna de nödvändiga avtal och försäkringar som ni behöver. Ni behöver också anläggningsid enligt nedan för att teckna elavtal för hushållsel.
Ni väljer själva vilket elhandelsföretag ni vill ha och vilken avtalsform ni önskar. Det finns många elhandelsföretag att välja mellan. Om ni inte vet vilket elhandelsföretag ni ska välja, finns det ett flertal sidor där ni kan jämföra olika. Enklast är att jämföra elpriser på någon sida på nätet

 

 

Brf Lgh. Nr Adress KORRIGERING ANL ID FRÅN VEAB
1 Hovsdalsvägen 1 OK
2 Hovsdalsvägen 3 OK
3 Hovsdalsvägen 5 OK
4 Hovsdalsvägen 7 OK
5 Hovsdalsvägen 9 OK
6 Hovsdalsvägen 11 OK
7 Hovsdalsvägen 13
735999139006027325
8 Hovsdalsvägen 15 735999139006027332
9 Hovsdalsvägen 17 735999139006027349
10 Hovsdalsvägen 19 735999139006027356
11 Hovsdalsvägen 21 735999139006027363
12 Hovsdalsvägen 23 735999139006027370
13 Hovsdalsvägen 35 735999139006027431
14 Hovsdalsvägen 33 735999139006027424
15 Hovsdalsvägen 31 735999139006027417
16 Hovsdalsvägen 29 735999139006027400
17 Hovsdalsvägen 27 735999139006027394
18 Hovsdalsvägen 25 735999139006027387
19 Hovsdalsvägen 47 735999139006027493
20 Hovsdalsvägen 45 35999139006027486
21 Hovsdalsvägen 43 735999139006027479
22 Hovsdalsvägen 41 735999139006027462
23 Hovsdalsvägen 39 735999139006027455
24 Hovsdalsvägen 37 735999139006027448

 

TILLTRÄDE
På inflyttningsdagen kvitterar ni ut nycklar på plats mellan kl 08:00-10:00. Till varje radhus ingår det 5 st nycklar. Initialt kommer Anebyhusgruppen Contracting AB att behålla en av dessa nycklar för att kunna komma in och åtgärda eventuella besiktningsanmärkningar, givetvis efter erat godkännande. Ni kommer även att kvittera ut en nyckel vardera till miljöhuset.
En boendepärm kommer att stå i radhuset när ni flyttar in. Boendepärmen innehåller bl.a drift– och skötselinstruktioner för inbyggda material och maskiner. Det mesta kring hur tex värme- och ventilationssystem mm fungerar står i pärmen. Här finns även support telefonnummer till respektive leverantör. I ett av köksskåpen finns även instruktionsböcker till vitvarorna.

SOPTUNNOR & AVFALLSHANTERING
I samband med inflyttning kommer VEAB att utrusta respektive miljöhus med avfallskärl nyckel till dessa kvitteras ut tillsammans med era övriga nycklar vid tillträde. Vi kommer meddela vid tillträdet om det finns möjlighet att slänga avfall i byggets containrar vid inflyttning.

BREVLÅDOR
Kommer placeras utmed kvartersgatan på stolpe i likhet med tidigare illustrationsbilder. Adressändring utför ni själva med hjälp av adresserna ovan.

TV OCH BREDBAND
BRF Morgonen är utrustat med WEXNET stadnäts öppen fiber. Ni får själva teckna abonnemang för de tjänster ni önskar. Serviceutbudet och tjänsteleverantörer finner ni på Wexnet.net: https://www.wexnet.net/services/default.aspx?servicecategory=isp

VÄRME I HUSEN
Det kan ta någon dag efter inflyttning innan golvvärmen på nedervåningen har kommit igång ordentligt och stabiliserat sig varför det kan vara varmare på golven i vissa rum än i andra.
Ni ska inte behöva göra några inställningar på fjärrvärmeväxlarna som står inne i tvättrummet. Däremot sitter det golvvärmetermostater på nedervåningen där ni kan reglera temperaturen för de olika golvvärmeslingorna. Det sitter en i wc/dusch, en i hallen, en i vardagsrummet och en i tvättrummet. Ojämn golvvärme kan även bero på att dessa är olika inställda. På övervåningen sitter det termostater på radiatorerna där ni kan reglera värmen. Har ni valt till el- golvvärme i wc/bad så sitter det även en termostat för den inne i wc/bad.
Det kommer att genomföras en genomgång av hur fjärrvärmeväxlarna fungerar efter att ni har flyttat in, datum är ännu inte bestämt.

FÖRVALTNING
Vi har tecknat avtal för ekonomisk samt teknisk förvaltning för bostadsrätts-föreningen med FF Fastighetsservice AB. De kommer hantera föreningens bokföring, avisering, årsredovisningar mm och stötta den blivande styrelsen i sitt arbete.

FELANMÄLAN, JOUR OCH GARANTIFEL
FF Fastighetsservice kommer att hantera felanmälan och garantianmälningar samt står för ett journummer dit akuta ärenden kan rapporteras in.
Felanmälan: 0771-330 300
Felanmälan via internet: www.ff-fastighetsservice.se
Garantifel är fel och brister som inte fanns vid slutbesiktningstillfället utan har uppstått därefter kan tas upp som garantianmälning.
Det kan tex vara:
En fläktmotor eller en tvättställsblandare som fungerade vid slutbesiktningstillfället men sedan har gått sönder.
Frys eller kyl som inte fungerar.

Jouranmälan avser anmälan av akuta fel utanför ordinarie arbetstid och som inte kan vänta till nästkommande vardag.
Det kan tex vara:
Vattenläckage
Översvämning pga stopp i avloppet.
Strömavbrott som inte kan avhjälpas själv genom återställande av säkringar eller byte av huvudsäkringar i fasadmätarskåp.

Tänk även på att det finns en ansvarsfördelning mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren som framgår av gränsdragningslistan i den ekonomiska planen.

För övriga frågor. Mejla: Info@brfmorgonen.se
Så svarar vi så fort vi kan.

Hälsningar

Styrelsen
BRF Morgonen

Nyhetsbrev nr 5 Inflyttningsdatum

· Uncategorized · No Comments

NYHETSBREV – Inflyttningstider

Hej allesammans!
Hoppas ni har det bra i sensommarvärmen, byggnadsarbeten pågår nu såväl invändigt som utvändigt. Vi hoppas på en september med lite regn då schaktarbeten för fjärrvärmen nu startat.
Vi har nu fått datum för inflyttningstiderna på Brf Morgonen. Slutbesiktning och inflyttning kommer att ske i två etapper. Det här kommer innebära att hälften av bostadsområdet kommer vara avstängt och klassas som arbetsplats. Nedan följer praktisk information inför inflyttning. Vi kommer att återkomma mer i detalj för respektive punkt närmre inpå.

Inflyttningsdatumen är följande:

Inflyttningsdatum BRF Morgonen 2017-08-31

BETALNING
Upplåtelseavtalen kommer skrivas ca 1 månad innan tillträde på en gemensam kväll, separat kallelse för detta kommer. Upplåtelseavtalet tillsammans med de bekräftelser ni har fått på era tillval (separata fakturor skickas inte), tar ni med till banken som underlag för ert lån. 1-2 dagar innan tillträdet betalar ni återstående belopp av insatsen och ev. tillval. Detta görs med två separata transaktioner en för insats och en för tillval. Märk alltid med ert lägenhets nr.
Mer information om kontonummer och pantsättning kommer närmare inflyttning.

TILLTRÄDE
På inflyttningsdagen kvitterar ni ut nycklar på plats mellan kl 08:00-10:00. Till varje radhus ingår det 5 st nycklar. Initialt kommer Anebyhusgruppen Contracting AB att behålla en av dessa nycklar för att kunna komma in och åtgärda eventuella besiktningsanmärkningar, givetvis efter erat godkännande. Ni kommer även att kvittera ut en nyckel vardera till miljöhuset.
En boendepärm kommer att stå i radhuset när ni flyttar in. Boendepärmen innehåller bl.a drift– och skötselinstruktioner för inbyggda material och maskiner. Det mesta kring hur tex värme- och ventilationssystem mm fungerar står i pärmen. Här finns även support telefonnummer till respektive leverantör. I ett av köksskåpen finns även instruktionsböcker till vitvarorna.
PARKERING OCH ARBETSOMRÅDE
Gräsmattor och häckar kan hända att de på grund av årstiden inte är fullt etablerade detta får i sådana fall utföras till våren. Vi har fått önskemål om att märka upp parkeringsplatserna efter lägenhetsnummer, vilket vi kommer göra. Utformningen av parkeringarna kommer innebära att två lägenheter får handikapparkeringar. Ni kan senare välja att ta bort handikapparkeringarna och dela upp dessa på två platser men de måste finnas kvar till dess att vi har fått slutbesked för hela området.

Vi kommer återkomma med information avseende:
BESIKTNING
SOPTUNNOR OCH BREVLÅDOR
VÄRME I HUSEN
EL
TV OCH BREDBAND
BETALNING OCH PANTSÄTTNING

För övriga frågor. Mejla: Info@brfmorgonen.se
Så svarar vi så fort vi kan.

Hälsningar

Styrelsen
BRF Morgonen

INBJUDAN TILLVALSKVÄLL 7 JUNI

· Uncategorized · No Comments

NYHETSBREV – INBJUDAN TILLVALSKVÄLL 7 JUNI

Tillvalskväll, kök den 7 juni. Klockan 17-20, Hos HTH i Växjö

(Adress: Mörners väg 112).

Hej allesammans,

tillvalskvällen i Växjö närmar sig och för att ge er så effektiv tid som möjligt tänkte vi köra lite mindre grupper med tre olika starttider: klockan 17:00, 18:00 och 19:00. Vi inleder respektive pass med en presentation om vad som ingår i standardköket sedan finns det tid för rådgivning från HTH:s säljare, titta runt i butiken på tillval samt eventuella frågor och genomgång av tillvalsportalen övriga tillval och tillvalsportal kök-klädvård.

Ni får gärna bekanta er med tillvalsportalen innan mötet så ni upptäcker om någonting är oklart, tänk dock på att inte slutföra och signera avtalet förens ni är säkra på era val.

Vi skulle vilja att ni anmäler hur många ni är som kommer och vilken tid ni önskar komma till info@brfmorgonen.se.

Skriv:

Namn

Lägenhet

Antal personer

Tid för ankomst: Klockan 17, 18 eller 19.

Vi kommer behöva era svar avseende tillval kök senast fredag den 16 juni.

Bifogat till detta nyhetsbrev eller på tillvalssidan finner ni tillvalsinstruktion uppdaterad med tillval av vitvaror.

För övriga frågor avseende tillvalsportalen och tillval. Mejla: Info@brfmorgonen.se

Så svarar vi så fort vi kan.

Hälsningar

 

Styrelsen

BRF Morgonen

Nyhetsbrev nummer 4

· Uncategorized · No Comments

Hej,

Som många av er säkert sett så börjar fler och fler hus ta form. Huskroppen med lägenheterna 1-6 är nu klassat som tätt hus. Stomleveranserna sker måndag, onsdag varannan vecka fram tills att alla hus är på plats. Gjutningen av de sista husgrunderna sker inom de närmsta veckorna.

Vi vet att det är många som är intresserade av att börja med sina tillval, vi öppnar därför upp tillvalsportalen på projekthemsidan, läs mer i Tillvalsbeskrivningen som vi skickas ut tillsammans med detta nyhetsbrev. Våra köksleverantörer håller på att sammanställa materialet för tillval av kök och vitvaror så vi hoppas på att kunna presentera detta snart. För er som har köpt lägenheterna 1-6 kan det hända att vi tar kontakt för att undersöka om ni har möjlighet att göra några av era val innan sista svarsdatum för att förenkla byggprocessen.

Det är fortsatt mycket transporter till och från arbetsplatsen samt aktivitet på plats. Vi ber er respektera att detta är ett arbetsområde där entreprenören har arbetsmiljöansvaret och att ni som är nyfikna på byggnationen istället tittar på avstånd.

Hälsningar

Styrelsen

BRF Morgonen

Nyhetsbrev 3

· Uncategorized · No Comments

Hej,

Vi vill passa på att informera om att projektet för era nya bostäder i Hovshaga löper på enligt plan.

BRF Morgonen har nöjet att meddela att Anebyhusgruppen Contracting har gett den lokala entreprenören Lindås gräv förtroendet att göra markarbeten i det nya området.

”Lindås gräv ligger långt före jämförbara entreprenörer gällande användningen av teknisk mätutrustning på arbetsplatsen. Det har gjort dem kända för sin precision i utförandet, vilket känns mycket förtroendeingivande.”  – Johan Martinelle, Projektledare EREIM AB.

Markarbeten har satt igång, första spadtaget skedde under vecka 10 och etablering av arbetsbodar kommer inom kort. Nu pågår också slutlig planering av fjärrvärmenätet. Från och med nu kommer det att vara mycket transporter till och från arbetsplatsen samt aktivitet på plats. Vi ber er respektera att detta är ett arbetsområde där entreprenören har arbetsmiljöansvaret och att ni som är nyfikna på byggnationen istället tittar på avstånd.

Stommarna till husen byggs i fabrik i Åseda och entreprenören har goda förhoppningar om att första stomleveransen skall kunna ske framåt april-maj. Då kommer det att vara frekventa transporter till och från arbetsplatsen och full aktivitet.

Arbetet med att skapa en tillvalsportal på nätet har gått framåt och vi skall nu testköra den på ett pilotprojekt innan ni får chansen att göra era tillval digitalt. Något som vi tror kommer underlätta processen för alla inblandade.

Hälsningar

Styrelsen

BRF Morgonen

NYHETSBREV 2

· Uncategorized · No Comments

Hej,

Nu i jultider vill BRF Morgonen passa på att komma med lite goda nyheter. Planeringen av era nya bostäder i Hovshaga fortsätter med full fart.

Projektbolaget har nu förvärvat marken, erhållit bygglov och upphandlat Anebyhus Contracting för att bygga området.

Entreprenören planerar för en projektstart under februari månad och har goda förhoppningar om att första stomleveransen skall kunna ske under sommaren.

Under projekteringen kommer vi att bearbeta detaljer på husen för att hitta samspel mellan den arkitektoniska utformningen och vad som är tekniskt genomförbart. Som exempel på detta kikar vi redan nu på om vi skall bygga traditionellt med foder runt fönster eller om vi kan undvika dessa och ändå garantera tätheten.

Vi arbetar också med att skapa en tillvalsportal på nätet där ni skall kunna göra era tillval digitalt. Något som vi tror kommer underlätta processen för alla inblandade.

Nu önskar vi er en fortsatt härlig jul och ett gott nytt år!

Hälsningar

Styrelsen

BRF Morgonen

 

 

Nyhetsbrev nr 1

· Uncategorized · No Comments

Hej,

Vi vill gratulera er till er nya bostad i Hovshaga! Ett tryggt och naturnära boende med skolor, förskolor och service inom promenadavstånd.

För er som inte redan visste det så såldes samtliga 24 radhus slut inom loppet av två veckor och det är vi mycket glada för. Dels ger det en trygghet för bostadsrättsföreningen och dels så innebär det stora intresset att det finns en mycket god eftermarknad för er som köpt en bostad i projektet.

För närvarande pågår slutförhandling med entreprenörer och vid sidan av detta jobbar de för fullt på Växjö kommun med att handlägga vår bygglovsansökan.

Gällande handpenning kan vi informera att föreningen inom kort erhåller en förskottsgarantiförsäkring. Förskottsgarantiförsäkringen fungerar som en säkerhet som krävs för att föreningen skall kunna få tillstånd från Bolagsverket att kunna ta emot förskott på insatser. Vi kommer att meddela när föreningen är redo att ta emot förskott på insatserna.

Vi förstår att ni vill komma igång med planeringen av er nya bostad och har många funderingar gällande kök och tillval för bostäderna. Inom kort kommer mer information om detta att förmedlas.

Vi använder www.brfmorgonen.se som plattform för information till dig som kund och vi kommer här löpande lägga ut projektnyheter, tider att hålla koll på och allmän information.

 

Hälsningar

Styrelsen
BRF Morgonen